ทำไมถึงต้องมีนามบัตร

ในยุคของโลกที่มีการเปลี่ยนไป สังคม Social ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น E-Mail การทำโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ การรับรู้ของแบรนด์ต่างๆจากช่องทาง Facebook , Line เป็นต้น ถึงแม้ว่าเราจะมี Social เข้ามาในเรื่องของการทำงานที่ทำให้สะดวกและง่ายมากขึ้น แต่นามบัตรนั้นก็มีความสำคัญที่ไม่ต่างกัน การติดต่อกันผ่านทา Social Media ถือเป็นการติดต่อที่ไม่เป็นทางการ เพราะฉะนั้นควรจะมีและพกนามบัตรติดตัวไว้ตลอดในเวลาที่ ไปพบปะ หรือประชุมนอกสถานที่

Continue reading ทำไมถึงต้องมีนามบัตร